कर्ज योजना

* प्राथमिक वि का संस्थांच्या सभासदांना विविध प्रकारच्या पिकांसाठी बँकेमार्फत कर्ज वितरण केले जाते