संचालक मंडळ

मा. श्री. गुलाबराव बाबुराव देवकर

चेअरमन

मा. श्री. शामकांत बळीराम सोनवणे

व्हाईस चेअरमन

मा. श्री. एकनाथराव गणपतराव खडसे

संचालक

मा. ऍड. सौ. रोहिणी प्रांजल खडसे-खेवलकर

संचालक

मा. आ. श्री. संजय वामन सावकारे

संचालक

मा. श्री. प्रदिप रामराव देशमुख

संचालक

मा. श्री. विनोदकुमार पंडितराव पाटील

संचालक

मा. आ. श्री. चिमणराव रुपचंद पाटील

संचालक

मा. आ. श्री. किशोर धनसिंग पाटील

संचालक

मा. ऍड. श्री. रवींद्र प्रल्हादराव पाटील

संचालक

मा. श्री. अमोल चिमणराव पाटील

संचालक

मा. श्री. घनश्याम ओंकारलाल अग्रवाल

संचालक

मा. डॉ. श्री. सतीष भास्करराव पाटील

संचालक

मा. आ. श्री. अनिल भाईदास पाटील

संचालक

मा. श्री. संजय मुरलीधर पवार

संचालक

मा. श्री. मेह्ताबसिंग रामसिंग नाईक

संचालक

मा. श्री. प्रताप हरी पाटील

संचालक

मा. श्री. नाना राजमल पाटील

संचालक

मा. श्री. जनाबाई गोंडू महाजन

संचालिका

मा. श्री. सुनिल यशवंतराव शितोळे

कर्मचारी प्रतिनिधी

मा. सौ. जयश्री सुनील महाजन

संचालिका

मा. श्री. जितेंद्र जयवंतराव देशमुख

व्यवस्थापकीय संचालक

मा. श्री. शैलजादेवी दिलीपराव निकम

संचालिका

मा. श्री. सुनिल दत्तात्रय पवार

कर्मचारी प्रतिनिधी